CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Obec Víska u Jevíčka

je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy. 

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář obecního úřadu
Doba konání: pondělí 30.10.2016 od 16:00 hod.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Podněty a připomínky občanů
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
6. Zpráva o finančním hospodaření obce
7. Prodej pozemku parc. č. 1517/4 a parc. č. 350/7
8. Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy č. p. 3
9. Odprodej stavební parcely (zpětná koupě) parc. č. 1143/4
10. Odprodej stavební parcely (zpětná koupě) parc. č. 1150/2 a prodej parcely 1150/3
11. Prodej stavebních parcel parc. č. 1146/3, 1143/7, 1143/4
12. Zásobovací situace v obci
13. Záměr pronájmu pohostinství
14. Výsledek výběrového řízení na zakoupení malotraktoru
15. Rozpočtové opatření
16. Různé
17. Závěr

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2016

17.01., 28.02., 24.04., 29.05., 26.06., 25.07., 28.08., 11.09., 30.10., 29.12.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů - HZS Jevíčko a.s.

Dávejte odpad tam, kam patří

papír - plasty - sklo

Pardubický kraj - dotazník zájmu o kotlíkové dotace