CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Obec Víska u Jevíčka

je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy. 

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář obecního úřadu
Doba konání: neděle 29.05.2016 od 16:00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Podněty a připomínky občanů
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
6. Zpráva o finančním hospodaření obce
7. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova
8. Prodej pozemku (stavební parcela číslo 1150/4) v nové zástavbě
9. Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
10. Výsledek výběrového řízení na akci „Infrastruktura pro rodinné domy – Víska u Jevíčka – komunikace – podkladní vrstvy“
11. Různé
12. Závěr

Partnerské setkání Vísek

Dne 18. června 2016 se uskuteční 9. ročník střetnutí Vísek na Slovensku v obci Víska nad Žitavou. Obec Víska u Jevíčka je na tuto akci pozvaná. Občané, kteří mají zájem se tohoto setkání zúčastnit, se mohou závazně přihlásit u starosty obce do 15. března 2016.

Oznámení o aplikaci přípravku ohrožujícího včely

Termín aplikace (datum hodina aplikace, popř. od-do hod.): 18.3.2016 – 31.5.2016 od 7:00 do 20:00 hodin. Bližší informace naleznete v příloze.

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2016

17.01., 28.02., 24.04., 26.06., 28.08., 30.10., 29.12.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů - HZS Jevíčko a.s.

Dávejte odpad tam, kam patří

papír - plasty - sklo

Pardubický kraj - dotazník zájmu o kotlíkové dotace